Föreningen

26 april 2020

Intresserad av styrelseuppdrag?

I samband med årsmötet i år lämnar tre styrelsemedlemmar sina uppdrag. Valberedningen söker därför en ordinarie ledamot och två suppleanter. Är du nyfiken eller intresserad på vad styrelsearbetet innebär så är du varmt välkommen att höra av dig till valberedningen. Flera typer av kompetenser behövs i styrelsen. I år efterfrågas särskilt en person med erfarenhet av ordförandeskap och en person med juridisk kompetens för att komplettera sittande styrelse. Även andra erfarenheter och kompetenser kan vara intressanta så har du engagemang, tveka inte! 

På grund av rådande omständigheter kan valberedningen inte gå runt och knacka dörr som i fjol utan är tacksam för att du tar ditt ansvar som medlem och även kontaktar valberedningen. 

Kontaktuppgifter: Cornelia.hagberg@gmail.com
Tel. 0703-271989