Föreningen

17 februari 2019

Uppdatering angående innergården

Det är beställt en extra städning till kökstrapporna nu när renoveringen av fasaden är färdig. Även källargångarna kommer bli städade nästa vecka.

Sockeln på innergården kommer att putsas då färgen har släppt på flera ställen, främst i ryttargången. När detta är färdigt kommer det utföras städning på gården.

/ Styrelsen