Föreningen

26 april 2020

Intresserad av styrelseuppdrag?

I samband med årsmötet i år lämnar tre styrelsemedlemmar sina uppdrag. Valberedningen söker därför en ordinarie ledamot och två suppleanter. Är du nyfiken eller intresserad på vad styrelsearbetet innebär så är du varmt välkommen att höra av dig till valberedningen. Flera typer av kompetenser behövs i styrelsen. I år efterfrågas särskilt en person med erfarenhet av ordförandeskap och en person med juridisk kompetens för att komplettera sittande styrelse. Även andra erfarenheter och kompetenser kan vara intressanta så har du engagemang, tveka inte! 

På grund av rådande omständigheter kan valberedningen inte gå runt och knacka dörr som i fjol utan är tacksam för att du tar ditt ansvar som medlem och även kontaktar valberedningen. 

Kontaktuppgifter: Cornelia.hagberg@gmail.com
Tel. 0703-271989

15 april 2020

Årtämma 2020


Årsstämman i år kommer bli uppskjuten till den 15:e juni kl.19

Detta på grund av den rådande situationen med Covid-19 pandemin. Stämman kommer hållas utomhus på vår gemensamma innergård. Detta för att skydda oss från eventuell smittspridning. Kallelse samt dagordning kommer att distribueras till samtliga lägenheter 4–6 veckor innan årstämman. Enklare tilltugg och dryck kommer att serveras i samband med stämman.
Årsstämman är ett utomordentligt bra tillfälle att bidra, träffa grannarna och lära känna styrelsen, så vi ser fram emot att träffa er alla. Då fattar vi gemensamt en del beslut om vårt hus och du får veta hur föreningen och huset mår. Viktigt - då du blir informerad om vår förenings ekonomi, husets underhåll, kommande projekt och mycket annat. På stämman kan du göra din röst hörd och framföra dina förslag och synpunkter.

Varmt välkommna!  

16 februari 2020

Brandskydd på vinden

Som flera av er vet så drabbades en fastighet, vid Fågelbacken, av storbrand i somras. Huset var av samma ålder som vårt och det startades av ett blixtnedslag som antände vinden. Oerhört tragiskt för alla drabbade. Detta föranledde till att styrelsen undersökte hur vi kunde utöka vårt brandskydd på vår vind. Nu har det beslutats att 20 nya detektorer skall installeras på gemensamma utrymmen i vinden. Detta tillsammans med befintliga brandposter ökar vårt brandskydd betydligt.

Tänk på att du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för brandskyddet i hemmet. Läs mer om Räddningstjänstens Syds rekommendationer här. Observera att det gäller även brandskyddet på balkongen- särskilt om man har gasolgrill.

Markarbetet är klart!

Äntligen är markarbetet på innergården klart. Visst blev det tjusigt? Plantering och visst målningsarbete återstår dock. Är man intresserad av att hjälpa till med detta så meddela gärna styrelsen. Tillsammans kommer vi skapa den vackraste innergården i Hästhagen!

Nu kan man återigen ställa sina cyklar på innergården och soprummet är återigen fullt tillgängligt.