Föreningen

15 april 2020

Årtämma 2020


Årsstämman i år kommer bli uppskjuten till den 15:e juni kl.19

Detta på grund av den rådande situationen med Covid-19 pandemin. Stämman kommer hållas utomhus på vår gemensamma innergård. Detta för att skydda oss från eventuell smittspridning. Kallelse samt dagordning kommer att distribueras till samtliga lägenheter 4–6 veckor innan årstämman. Enklare tilltugg och dryck kommer att serveras i samband med stämman.
Årsstämman är ett utomordentligt bra tillfälle att bidra, träffa grannarna och lära känna styrelsen, så vi ser fram emot att träffa er alla. Då fattar vi gemensamt en del beslut om vårt hus och du får veta hur föreningen och huset mår. Viktigt - då du blir informerad om vår förenings ekonomi, husets underhåll, kommande projekt och mycket annat. På stämman kan du göra din röst hörd och framföra dina förslag och synpunkter.

Varmt välkommna!