Föreningen

Huset

Huset byggdes ca 1926-1928 och det är samma arkitekt som ritade hela kvarteret.

Huset ansluter till den rena klassicism som kännetecknar övriga hus i omgivningen. Fasaden mot gatan är uppförd i brunt Helsingborgstegel av samma typ som finns i Köpenhamns rådhus. Runt portarna finns enkla stenornament och grunden är målad i anslutande färg och struktur.

Helmfeltsgatan har liksom omkringliggande gator - Thottsgatan, Erik Dahlbergsgatan och Banérgatan - fått sitt namn efter en av Karl X Gustafs fältherrar.

Helmfeltsgatan lätt böjda sträckning hänger samman med att gatan följer samma linje som den gamla industrijärnvägen som band samman det kockumska industriområdet vid nuvarande Davidshallstorg med järnvägen som gick i nuvarande Carl Gustafs väg. Här ägde den stora industrimässan rum år 1896. Ett litet monument från 1996 markerar att just här visades film för första gången i Sverige under denna utställning. Idag är Helmfeltsgatan en lugn bostadsgata med många små affärer och ateljéer för möbel- och smyckedesign, konstgallerier och antikvariat.