Föreningen

7 juni 2021

Föreningsstämma 2021 inkl. information om poströstning i BRF Hertigen 2021

För att minska smittspridningen av coronaviruset har en tillfällig lag (Lag (2020:198)) införts som medger att styrelsen i en bostadsrättsförening inför föreningsstämma kan besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.
Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.
Styrelsen i Brf Hertigen i Malmö har vid sitt styrelsemöte den 14 april 2021 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2021 ska kunna ske genom poströstning.

Styrelsen uppmanar därför ALLA medlemmar att avstå fysisk närvaro vid stämman och poströsta senast den 4:e Juni för att minska risken för smittspridning!
Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses som deltagande vid föreningsstämman. (Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst).


Fysisk föreningsstämma i BRF Hertigen
kommer att hållas med begränsat antal närvarande den:

Datum/tid: 7 juni 2021 kl 18:00

Plats: Föreningens innergård