26 april 2020

Intresserad av styrelseuppdrag?

I samband med årsmötet i år lämnar tre styrelsemedlemmar sina uppdrag. Valberedningen söker därför en ordinarie ledamot och två suppleanter. Är du nyfiken eller intresserad på vad styrelsearbetet innebär så är du varmt välkommen att höra av dig till valberedningen. Flera typer av kompetenser behövs i styrelsen. I år efterfrågas särskilt en person med erfarenhet av ordförandeskap och en person med juridisk kompetens för att komplettera sittande styrelse. Även andra erfarenheter och kompetenser kan vara intressanta så har du engagemang, tveka inte! 

På grund av rådande omständigheter kan valberedningen inte gå runt och knacka dörr som i fjol utan är tacksam för att du tar ditt ansvar som medlem och även kontaktar valberedningen. 

Kontaktuppgifter: Cornelia.hagberg@gmail.com
Tel. 0703-271989

15 april 2020

Årtämma 2020


Årsstämman i år kommer bli uppskjuten till den 15:e juni kl.19

Detta på grund av den rådande situationen med Covid-19 pandemin. Stämman kommer hållas utomhus på vår gemensamma innergård. Detta för att skydda oss från eventuell smittspridning. Kallelse samt dagordning kommer att distribueras till samtliga lägenheter 4–6 veckor innan årstämman. Enklare tilltugg och dryck kommer att serveras i samband med stämman.
Årsstämman är ett utomordentligt bra tillfälle att bidra, träffa grannarna och lära känna styrelsen, så vi ser fram emot att träffa er alla. Då fattar vi gemensamt en del beslut om vårt hus och du får veta hur föreningen och huset mår. Viktigt - då du blir informerad om vår förenings ekonomi, husets underhåll, kommande projekt och mycket annat. På stämman kan du göra din röst hörd och framföra dina förslag och synpunkter.

Varmt välkommna!  

16 februari 2020

Brandskydd på vinden

Som flera av er vet så drabbades en fastighet, vid Fågelbacken, av storbrand i somras. Huset var av samma ålder som vårt och det startades av ett blixtnedslag som antände vinden. Oerhört tragiskt för alla drabbade. Detta föranledde till att styrelsen undersökte hur vi kunde utöka vårt brandskydd på vår vind. Nu har det beslutats att 20 nya detektorer skall installeras på gemensamma utrymmen i vinden. Detta tillsammans med befintliga brandposter ökar vårt brandskydd betydligt.

Tänk på att du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för brandskyddet i hemmet. Läs mer om Räddningstjänstens Syds rekommendationer här. Observera att det gäller även brandskyddet på balkongen- särskilt om man har gasolgrill.

Markarbetet är klart!

Äntligen är markarbetet på innergården klart. Visst blev det tjusigt? Plantering och visst målningsarbete återstår dock. Är man intresserad av att hjälpa till med detta så meddela gärna styrelsen. Tillsammans kommer vi skapa den vackraste innergården i Hästhagen!

Nu kan man återigen ställa sina cyklar på innergården och soprummet är återigen fullt tillgängligt.

25 november 2019

Sopkärlen på innergården

Nu har vi flyttat ut alla sopkärl till Erik Dahlbergsgatan. Detta gäller från och med den 25:e November. Vänligen lägg ert avfall i respektive kärl, som står uppställda nära innergårdens port. Detta kommer att fortgå tills innergården är tillgänglig igen för oss alla.

Information om GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), ersatte den 25 maj 2018 den gamla personuppgiftslagen, PUL, från 1998. Det primära syftet med GDPR är att skydda individers personliga integritet. Mycket av det som GDPR reglerar gällde även enligt PUL, men en del regler har blivit mer stränga. Brf Hertigen vill därmed informera om den behandling av personuppgifter som sker av föreningen.
Brf Hertigen hanterar endast personuppgifter utifrån vad som är nödvändigt för att föreningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra lägenhetsförteckning och medlemsförteckning (bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§). Upplåtelseavtal och överlåtelseavtal ska sparas i lägenhetsförteckningen och ska alltså inte gallras ut. Brf Hertigen har även publicering av namn, kontaktuppgifter och bilder på styrelsens medlemmar här på föreningens webbplats.
Brf Hertigen följer huvudregeln om att inte registrera känsliga personuppgifter utan legala skäl. Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa och sexualliv, liksom personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott.  
Brf Hertigen har, som personuppgiftsansvarig för föreningens uppgifter, även ett personuppgiftsbiträdesavtal med föreningens ekonomiska förvaltare Riksbyggen för att de ska få behandla personuppgifter för vår räkning. Riksbyggen hanterar endast personuppgifter utifrån vad som är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot föreningen. 
Via https://www.riksbyggen.se/integritet/ får du mer information om vad, hur och varför Riksbyggen behandlar personuppgifter för föreningens räkning.

9 november 2019


Renovering av innergård


Måndagen den 18 november kommer renoveringsarbetet av innergården starta!

Målet är att få en attraktiv och välfungerande innergård som är ljusare och grönare än idag. Detta innebär att asfalten kommer rivas bort och ersättas av ljusare marktegel. De nya cykelskjulen och vår fina gröna pergola kommer att behållas, men underlaget kommer jämnas ut och beläggas med marktegel. Samtidigt som nya ytor för grönska och umgänge kommer att skapas.

Detta innebär att det kommer under en tid, bli begränsad åtkomst av ytorna på innergården. Vi ska göra vårt bästa för att ordna så att det ska fungera så optimalt som möjligt. Men försök att ha överseende med att arbetet kommer att påverka oss alla.

Mer information om hur vi ska organisera med cyklar, tillgång till sopkärl och tvättstugorna, kommer när renoveringen har startat. Vi kommer att kommunicera via trappuppgångar, hemsidan och facebook-gruppen. Håll utkik för att bli informerade!

Arbetet beräknas vara klart senast den 1 mars 2020 lagom till att möta vår- och sommarsäsongen. För att kunna slutföra projektet förhoppningsvis före tidsplanen kan entreprenörerna ibland välja att arbeta vissa lördagar. Men då kommer arbetet starta något senare än vardagar, för att förhoppningsvis inte störa oss i huset. Under jul och nyårsveckorna kommer arbetet ta uppehåll. I övrigt är arbetet något väderberoende och kommer att pausas om det blir allt för bistra arbetsförhållanden.

Vi ser fram emot att möta vår nya vackra innergård!


Varma hälsningar / Styrelsen