Föreningen

25 november 2019

Sopkärlen på innergården

Nu har vi flyttat ut alla sopkärl till Erik Dahlbergsgatan. Detta gäller från och med den 25:e November. Vänligen lägg ert avfall i respektive kärl, som står uppställda nära innergårdens port. Detta kommer att fortgå tills innergården är tillgänglig igen för oss alla.

Information om GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), ersatte den 25 maj 2018 den gamla personuppgiftslagen, PUL, från 1998. Det primära syftet med GDPR är att skydda individers personliga integritet. Mycket av det som GDPR reglerar gällde även enligt PUL, men en del regler har blivit mer stränga. Brf Hertigen vill därmed informera om den behandling av personuppgifter som sker av föreningen.
Brf Hertigen hanterar endast personuppgifter utifrån vad som är nödvändigt för att föreningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra lägenhetsförteckning och medlemsförteckning (bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§). Upplåtelseavtal och överlåtelseavtal ska sparas i lägenhetsförteckningen och ska alltså inte gallras ut. Brf Hertigen har även publicering av namn, kontaktuppgifter och bilder på styrelsens medlemmar här på föreningens webbplats.
Brf Hertigen följer huvudregeln om att inte registrera känsliga personuppgifter utan legala skäl. Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa och sexualliv, liksom personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott.  
Brf Hertigen har, som personuppgiftsansvarig för föreningens uppgifter, även ett personuppgiftsbiträdesavtal med föreningens ekonomiska förvaltare Riksbyggen för att de ska få behandla personuppgifter för vår räkning. Riksbyggen hanterar endast personuppgifter utifrån vad som är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot föreningen. 
Via https://www.riksbyggen.se/integritet/ får du mer information om vad, hur och varför Riksbyggen behandlar personuppgifter för föreningens räkning.

9 november 2019


Renovering av innergård


Måndagen den 18 november kommer renoveringsarbetet av innergården starta!

Målet är att få en attraktiv och välfungerande innergård som är ljusare och grönare än idag. Detta innebär att asfalten kommer rivas bort och ersättas av ljusare marktegel. De nya cykelskjulen och vår fina gröna pergola kommer att behållas, men underlaget kommer jämnas ut och beläggas med marktegel. Samtidigt som nya ytor för grönska och umgänge kommer att skapas.

Detta innebär att det kommer under en tid, bli begränsad åtkomst av ytorna på innergården. Vi ska göra vårt bästa för att ordna så att det ska fungera så optimalt som möjligt. Men försök att ha överseende med att arbetet kommer att påverka oss alla.

Mer information om hur vi ska organisera med cyklar, tillgång till sopkärl och tvättstugorna, kommer när renoveringen har startat. Vi kommer att kommunicera via trappuppgångar, hemsidan och facebook-gruppen. Håll utkik för att bli informerade!

Arbetet beräknas vara klart senast den 1 mars 2020 lagom till att möta vår- och sommarsäsongen. För att kunna slutföra projektet förhoppningsvis före tidsplanen kan entreprenörerna ibland välja att arbeta vissa lördagar. Men då kommer arbetet starta något senare än vardagar, för att förhoppningsvis inte störa oss i huset. Under jul och nyårsveckorna kommer arbetet ta uppehåll. I övrigt är arbetet något väderberoende och kommer att pausas om det blir allt för bistra arbetsförhållanden.

Vi ser fram emot att möta vår nya vackra innergård!


Varma hälsningar / Styrelsen

30 maj 2019

Renovering av innergårdens toalett

Äntligen får vår innergårds toalett en välbehövlig renovering! Arbetet beräknas ta 2-3 veckor och under tiden har vi en tillfällig toalett uppställd i ryttargången för våra hyresgäster.

21 april 2019

Årsstämma i BRF Hertigen


Våren är här och ett säkert vårtecken är BRF Hertigens Årsstämma. Vi kallar alla er som är bostadsrättsinnehavare i vår fina förening,  den 13:e Maj kl.19-20. Mötet äger rum på Café Systrar & Bröder på Rönneholmsvägen. Under mötet bjuds det på enklare mat och dryck.

Under stämman får Ni tillfälle att träffa grannar och ta del av viktiga
beslut om vårt hus och du får veta hur föreningens ekonomi, husets underhåll framskrider och kanske viktigast av allt- Du kan göra din röst hörd och framföra dina förslag och synpunkter angående vårt gemensamma boende!

Vi bor i en förening som mäklarföretagen brukar beskriva som Malmös bästa. Så kom till stämman, ta ditt ansvar, engagera dig och bli en aktiv del av det härliga gäng som bor här. För det är tillsammans vi har skapat detta härliga boende och det är tillsammans vi ser till att det förblir så!

Varmt välkomna!  / Styrelsen

Vårstädningen

Tack alla som deltog i vårstädningen den 14 April! Många närvarade och städningen gick snabbt undan med mycket trevlig samvaro. Efter arbetsinsatsen kunde vi avnjuta nygrillat med många goda tillbehör!

Hjärtligt tack från Styrelsen!

17 februari 2019

Uppdatering angående innergården

Det är beställt en extra städning till kökstrapporna nu när renoveringen av fasaden är färdig. Även källargångarna kommer bli städade nästa vecka.

Sockeln på innergården kommer att putsas då färgen har släppt på flera ställen, främst i ryttargången. När detta är färdigt kommer det utföras städning på gården.

/ Styrelsen

10 januari 2019

Är det dags att göra sig av med julgranen?

Då kan ni ställa den prydligt inne på vår innergård- närmare bestämt i pergolan. För den 20 januari kommer vår fastighetsskötare att samla in dessa och återvinna dem på ett korrekt sätt.

7 januari 2019

BRF Hertigen har tecknat ett nytt gruppavtal med Com Hem 

Brf Hertigen har tecknat ett gruppavtal med Com Hem som ger oss ett kraftigt rabatterat inköp av tjänster av dem. Avtalet innebär att varje lägenhet har tillgång till 100/10 (50-100Mbit/s) bredband. Trådlös router som tillhandahålls av Com Hem som möjliggör bredband och telefoni via internet, samt basutbudet av TV-kanaler (såsom tidigare). 
Avgiften kommer omhändertas av föreningen och innebär en lättnad av kostnader för varje hushåll. 

Kom ihåg att se över Er uppsägningstid med befintliga leverantörer av Internet och Telefoni om ni planerar att säga upp avtalet i samband att Ni tar del av gruppavtalsrabatterade tjänster från Com Hem.

Efter beställning av abonnemang kan varje enskilt hushåll teckna individuella avtal mellan Er och Com Hem. Detta innebär att man har möjlighet att utvidga basutbudet med med egna avtal tillsammans med Com Hem. Endast ovanstående basutbud omhändertas av föreningen, tilläggstjänster ombesörjs av varje enskilt hushåll. Vänligen uppmärksamma att befintliga avtal med Com Hem kommer att övergå in i det förmånliga rabatterade gruppavtalet med föreningen. Resterande abonnemang måste uppsägas och nya avtal tecknas för att kunna ta del det förmånliga gruppavtalet. 

Normal leveranstid efter inlagd beställning är normalt en vecka. För mer detaljerad information och allmänna villkor för privatabonnemang besök comhem.se eller kontakta Kundservice på 0775-17 17 20 med öppettider vardagar 08-19 samt helger 09-18. 

Gruppavtalsförmånerna gäller så länge Ni bor kvar och avtalet mellan förening och Com Hem gäller. Avgiften kommer att omhändertas av föreningen så länge som styrelsen anser att det är rimligt inom ramen av föreningens ekonomi. 


Avtalet kommer att gälla från och med 2019-01-01.

Lägesrapport ang. omfogningen av innergården

Allt arbete beräknas vara klart vecka 4. Förseningen beror bl.a. på att vi är tvungna att vidta renovering av skorstenarna. Givetvis kommer innergården städas upp och alla fönster mot innergården kommer att putsas. Vi ser alla fram emot detta - God fortsättning på 2019!