Föreningen

25 november 2019

Sopkärlen på innergården

Nu har vi flyttat ut alla sopkärl till Erik Dahlbergsgatan. Detta gäller från och med den 25:e November. Vänligen lägg ert avfall i respektive kärl, som står uppställda nära innergårdens port. Detta kommer att fortgå tills innergården är tillgänglig igen för oss alla.