Föreningen

9 november 2019


Renovering av innergård


Måndagen den 18 november kommer renoveringsarbetet av innergården starta!

Målet är att få en attraktiv och välfungerande innergård som är ljusare och grönare än idag. Detta innebär att asfalten kommer rivas bort och ersättas av ljusare marktegel. De nya cykelskjulen och vår fina gröna pergola kommer att behållas, men underlaget kommer jämnas ut och beläggas med marktegel. Samtidigt som nya ytor för grönska och umgänge kommer att skapas.

Detta innebär att det kommer under en tid, bli begränsad åtkomst av ytorna på innergården. Vi ska göra vårt bästa för att ordna så att det ska fungera så optimalt som möjligt. Men försök att ha överseende med att arbetet kommer att påverka oss alla.

Mer information om hur vi ska organisera med cyklar, tillgång till sopkärl och tvättstugorna, kommer när renoveringen har startat. Vi kommer att kommunicera via trappuppgångar, hemsidan och facebook-gruppen. Håll utkik för att bli informerade!

Arbetet beräknas vara klart senast den 1 mars 2020 lagom till att möta vår- och sommarsäsongen. För att kunna slutföra projektet förhoppningsvis före tidsplanen kan entreprenörerna ibland välja att arbeta vissa lördagar. Men då kommer arbetet starta något senare än vardagar, för att förhoppningsvis inte störa oss i huset. Under jul och nyårsveckorna kommer arbetet ta uppehåll. I övrigt är arbetet något väderberoende och kommer att pausas om det blir allt för bistra arbetsförhållanden.

Vi ser fram emot att möta vår nya vackra innergård!


Varma hälsningar / Styrelsen