Föreningen

6 mars 2023

 

Information från Styrelsen

För att underlätta kommunikationen med alla medlemmar har vi valt att klargöra lite hur olika kanaler kommer fungera från 1 januari 2023;

Hemsida  - kommer från nu endast vara en externsida för mäklare och intressenter. Den kommer uppdateras en gång per år. Ingen medlemsinformation.

MittRiksbyggen – ÅR och andra dokument finns tillgängliga. Ingen medlemsinformation.

Brf Hertigen på Facebook – Grupp för socialsamverkan av medlemmar. Dock ej en platform för att kontakta styelsen. Vissa styrelsemedlemmar är dock med i gruppen och sköter admin av medlemmar. Gruppen är även öppen för 2:a handshyresgäster (v.v. informera om detta vid inflytt).

Anslagstavlor – Information för medlemmar utan e-mail. Kontaktinformation till styelsen.

Brevlåda  - Kallelse till Årstämma och extern information som inte kan gå via e-mail.

E-mail styrelse@brfhertigen.se:  För att kontakta styelsen med ej akuta ärenden använd vår mail. Vi svarar inom 1 vecka.