Föreningen

27 november 2016

Uppdatering från fönsterprojektet

Nu är fönsterbytet på utsidan klart och arbetet har gått helt enligt plan. Just nu håller man på med att foga samt att montera fönsterbläcken. Detta arbete kan förekomma under kvällstid och helg, så låt er inte skrämmas om det skulle dyka upp personer med lampor utanför ditt fönster. Allt detta arbete görs utifrån och kräver inte access till lägenheten.

Inom de kommande två veckorna kommer det genomföras en besiktning av genomfört arbete och därefter nedmonteras ställningen på framsidan.

Parallellt har fönsterbytet på innergården påbörjats och vi kommer åter behöva ha access till din lägenhet. Processen blir densamma med lapp i lådan när det är dags för respektive lägenhet. Om du inte lämnat in din nyckel enligt instruktion, alt inte är hemma vid tidpunkten, blir föreningen debiterade en avgift med per lägenhet som de inte kommer in i. Denna kostnad är föreningen inte intresserade av att bekosta.

Ambitionen är att foga insidan av fönstren samtidigt som fönstren byts mot gården. Problemet är att fogningen tar kortare tid än att byta fönster, vilket innebär att det inte genomgående kommer kunna gå att ligga helt i fas. För info så kommer fogen att vara i en till de nya fönstren matchande färg.

Ni som har balkonger ska måste tömma dessa inför asbestsaneringen. Det räcker att göra plats en meter, så att arbetarna kommer åt att plasta in.

Stormhaspar på insidan liknande de gamla kommer att monteras i efterhand.

Har ni frågor är ni välkomna att ställa dessa på Facebook alt kontakta styrelsen@brfhetrigen.se
/Mvh Styrelsen

PS. På grund av pågående stök, byggställningar och allmän oreda på innergården kommer vi ställa in 2016 års version av vår årliga glöggfest. Men misströsta inte törstig strupe. Istället vill vi bjuda in till fönsterfestmingel:
Torsdagen den 26 januari kl. 18:30. DS.