Föreningen

Kontakt

Styrelsen

Ordförande
Per Gärdén
tel. 0704-548299


Vice ordförande
Ulla Lundman Delenius
tel.0702-301535


Ledamot ( sekreterare)
Annelie Granqvist
Tfn: 0766162330


Ledamot (kontaktperson för budget)
Andreas Nelsson
Tfn: 0709285729


Ledamot (kontaktperson för underhållsplanering)
Mats Gunnarsson
tel. 0708-696267

Suppleant, (ansvarig för utemiljö)
Camilla Hörlin
tel. 0709-855148

Suppleant,
Elisabeth Boström
tel. 0707-445955

Suppleant,
Lars Larsson
tel. 0702-661170
Epost: styrelsen@brfhertigen.se


Felanmälan

Alla fel och brister som uppmärksammas i lägenhet eller lokaler som faller under bostadsrättsföreningens ansvar att åtgärda eller fel i gemensamma utrymmen skall anmälas till:
Sekant Fastighetsservice 040-611 00 84 (dagtid 07.00-16.00).
Akuta fel under jourtid som kräver omedelbar åtgärd kontaktas Örestads Bevakning 040-93 12 70

Problem med tvättmaskinen anmäls till:
Bengtssons Tvättmaskinsservice 046-5400240