Kontakt

Styrelsen

Ordförande, 
Jenny Östergren, 070-9615592


Ledamot (sekreterare)
Astrid Telander, 072-7162261


Ledamot,
Joakim Lange, 072-7322394


Ledamot (kontaktperson för budget),
Natasha Djordjevic
Ledamot (kontaktperson för underhållsplanering),
Martin Skude

Suppleant,
Anders NilssonSuppleant,
Lars Larsson


Suppleant,
Linn Fredriksson

Epost: styrelsen@brfhertigen.se


Felanmälan

Alla fel och brister som uppmärksammas i lägenhet eller lokaler som faller under bostadsrättsföreningens ansvar att åtgärda eller fel i gemensamma utrymmen skall anmälas till:
ENRO Fastighetstjänster 040-191619, info@enro.nu

Problem med tvättmaskinen anmäls till:
Bengtssons Tvättmaskinsservice 046-5400240