Föreningen

1 december 2015

Glöggfest med luciatåg och fönsterinfo

Söndagen den 20 december kl 17:00 kommer ett sju dagar försenat, och något decimerat, luciatåg att vackert beträda och än vackrare besjunga de mest stämningsfulla luciavisor du kan tänka dig - på vår innergård, Brf Hertigen.

I samband med detta kommer styrelsen att bjuda på lämpligt tillbehör såsom pepparkakor, glögg och säkerligen något mer därtill. (Festkommittén träffas inte förrän den 9 december)

Styrelsen vill dock förena nöje med nytta och ta tillfället i akt, när föreningens medlemmar samlas, med att informera och diskutera med er om vårt stora fönsterprojekt som vi planerar att genomföra under hösten 2016.

Boka in dag och tid. Tills dess, låt videon nedan agera förband tillika aptitretare.
Väl mött, styrelsen!


Nyheter från styrelsen

Här kommer en kort sammanställning om vad som är på gång inom vår kära brf.

Balkonger 
Vi var många som trängdes i styrelserummet den 29 oktober med anledning av balkongprojektets vara eller icke vara. Måns Fornander är projektledare ocd den som initierade syrelsen som i sin tur kallade till extrastämman. Beslutet på extrastämman blev enhälligt att tillstryka byggnation, men återstående är (var?!) för Måns att inhämta de återstående rösterna. Styrelsen följer byggnadsprocessen löpande, men har inte ansvaret för projektet och därmed inte heller att kommunicera dess framdrift. Kravet från styrelsens sida är att balkongprojektet inte krockar med vårt planerade fönsterprojekt kommande höst, 2016.

Välkomstbrev 
Välkomna alla nya och gamla till Brf Hertigen! Styrelsen har fattat ett beslut om att införa ny rutin för nyinflyttade; varje nyinflyttad ska välkomnas personligen med välkomstbrev och en flaska vin. i samband med detta har styrelsen infört ”trappvärdar”, vilket innebär en styrelsemedlem per trappuppgång, enligt följande uppdelning:

Erik Dahlbergsg: Anders Nilsson
Thottsgatan A: Joakim Nilsson
Thottsgatan B: Sigrid Stiernströmmer
Thottsgatan C: Jakob Holmström
Helmfeltsgatan: Rasmus Olsson 

Trappvärdarna fungerar även utmärkt som trappuppgångens generella väg in till styrelsen, men med tillägget att om stunden för kontaktlustan skulle vara olämplig hänvisar vi till mailvägen; styrelsen@brfhertigen.se.  

Notera också att alla lägenheter inom kort kommer att få Brf Hertigens "välkomstbrev", dock inte det personliga besöket, inte heller flaskan med vin! Däremot är vi många i styrelsen som gärna blir inbjudna på besök för att dricka lite vin! ;-)

Spolning av stammar
Det har blivit dags för vår fastighet att få sig en uppfriskande genomkörare.
Den 14 december har styrelsen planerat in spolning av stammarna, vilket kommer att innebära att vi behöver ha tillgång till samtliga lägenheter. Normalt sätt börjar man nedifrån och arbetar sig uppåt och arbetet beräknas pågå under tre dagar. I skrivande stund har vi inte mer detaljer, utan se detta som en heads up och markera gärna datumen i kalendern.

Fönsterprojektet 
Brf Hertigens nästa stora investeringsprojekt blir uppgradering av fönster. Vår fastighet har ett mer eller mindre akut behov av att måla samtliga fönster. Men istället för att betala en väldigt stor summa för att måla alla fönster på fram- och baksidan, ser styrelsen över ett mer långsiktigt och ekonomiskt hållbart alternativ - nämligen att byta ut fönsterna helt. Detta kommer tidigast komma igång till hösten 2016. har för avsikt att informera om detta då vi ses den 20 december. Vilket är då Brf Hertigen bjuder till...

Glöggfest!!
20 december är det glöggfestligheter med med fönsterinformation och försenat luciatåg. Fördjupad information kommer i eget utskick här på hemsidan och på Facebook.

/Styrelsen



Spolning av stammar

Nu har det blivit dags för vår fastighet att få sig en uppfräschande genomkörare. Den 14 december har styrelsen planerat in spolning av stammarna, vilket kommer att innebära att vi behöver ha tillgång till samtliga lägenheter. Normalt sätt börjar man nedifrån och arbetar sig uppåt och arbetet beräknas pågå under tre dagar. I skrivande stund har vi inte mer detaljer, utan se detta som en heads up och markera gärna datumen i kalendern.

Mer information kommer...

4 oktober 2015

Dags för höststädning




Torsdagen den 8 oktober kl. 18:00 är det dags för höstens aktivitetsdag. Ett av två tillfällen per år då vi träffas på gården och ställer i ordning/städar Brf Hertigens gemensamma ytor.
Vår fina fastighet och dess välmående vilar i dina händer. Och mina. Våra gemensamma ytor är ett ansvar som alla medlemmar i Brf Hertigen delar, varför vi räknar med att så många som möjligt har möjlighet att komma ner på innergården för att dra ett litet strå till städstacken.  Ju fler som kommer desto trevligare och snabbare går det! Det är verkligen inte betungande och därtill ges du en bra möjlighet att stifta lite närmare bekantskap med dina grannar.
Vi beställer pizza, och bjuder på lämpliga drycker till det - både med och utan alkohol.
Vi kommer också ha en container på plats, så att du kan passa på att göra dig av med sådant som normalt hade krävt en tur till tippen med allt bök som det innebär. Containern kommer att finnas på gatan utanför mellan den 7-12 oktober.

Vi ses på gården!

/Styrelsen

9 augusti 2015

Sommarfesten

Då närmar sig årets stora festlighet, signerat Brf Hertigen.

Lördagen den 22 augusti är det dags för vår årliga sommarfest, då innergården förvandlas till en mysig och festlig scen för goda grannar att umgås. Det lär inte gå något startskott, men vi i styrelsen har sagt att kl 17 är en bra tid att starta på. Vi kommer att bjuda på snacks och dryck. 

Exakt upplägg är ännu inte satt då festkommittén rivstartade med att ta två månaders semester. Återkommer med mer detaljer inom de närmaste dagarna. Se denna info som en invit och se till att blocka kvällen i din kalender för detta festliga ändamål!

Mvh
Styrelsen  








20 maj 2015

Årets viktigaste dag för dig som medlem i Brf Hertigen

Undrar du om det stundar avgiftshöjningar? Hur vår förening mår ekonomiskt? Vilka större reparationer som stundar eller vad som redan är gjort? Faktorer som påverkar dig och din insats som delägare i firman Brf Hertigen. Har du frågor till styrelsen eller synpunkter på deras arbete? Detta är tillfället då DU ställa frågor direkt till styrelsen och få svar på allt som kan tänkas beröra dig, direkt eller indirekt. Missa därför inte detta - inte för styrelsens skull, utan för din:

På torsdag, 28 maj kl 18:30, öppnar styrelsen dörrarna till Brf Hertigens årsstämma. Platsen är Systrar & Bröder, Östra Rönneholmsvägen 26 och vi planerar att hålla på i ca 1,5h. I vanlig ordning bjuder vi i samband med mötet på en enkel bit mat och dryck. Anmäl din närvaro till info@brfhertigen.se

Enligt föreningens stadgar §23 anslås nedan den ordinarie årsstämmans dagordning.

Dagordning:
a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrel¬seordfö¬rande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till före¬nings¬stämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
t) Stämmans avslutande.

Väl mött!
Styrelsen Brf Hertigen

8 april 2015

Gårdens gröna planer presenteras


Ett gediget arbete med att förbättra och försköna vår innergård är påbörjat. Ett arbete som kommer att ske stegvis. Trädgårdsgruppen vill därför nu bjuda in alla medlemmar till ett kort informationsmöte om renoveringsplanerna för innergården. 

Välkommen söndagen den 12 april kl 11:00 till styrelserummet (ingång från gården). Passa då på att ställa frågor och ge synpunkter som berör planerna av innergården.

Renoveringsplanerna i korthet: 
1) Första steget är att redan i vår låta bygga en pergola över grillplatsen med klätterväxter som på sikt klär in pergolan och på så sätt skapar en mysig och ombonad plats att njuta av.
2) Steg två är att bygga ett cykelskjul med belysning vilket skall ge möjlighet för alla att ställa sina cyklar under tak. Arbetet med att bygga ett cykelskjul kommer att påbörjas så fort föreningens ekonomi tillåter detta.
3) Steg tre är att ta bort delar av asfalten på gården för att plantera ett nytt träd och för att bl.a. sammankoppla stengången från soprummet med grillplatsen och med entrén. Tidsplanen för detta bestäms av föreningens ekonomi. 

Trädgårdsgruppen låter hälsa att alla som vill är välkomna att engagera sig i trädgårdsgruppen på ett eller annat sätt. Välkomna på söndag!

11 mars 2015

Nymålade fönster är endast ett penseldrag bort









Kära medlemmar av brf Hertigen!

Under 2015 års första månader har ett förberedande arbete gjorts, inför ett kommande och relativt omfattande målningsarbete av samtliga fönster på vår fastighets utsida. Fönstren kommer att målas av en upphandlad auktoriserad firma, med beräknat slutdatum före sommaren.

Styrelsen arbetar just nu med slutdetaljerna kring projekteringen och kommer att återkomma med information så snart vi har alla bitar på plats.

Har du redan nu frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig, antingen via vår Facebooksida eller mail; styrelsen@brfhertigen.se

På återhörande!