Föreningen

17 mars 2022

Extrastämma med anslutande Aktivitetsdag söndag 3 april kl. 16:00.

Välkomna allihop på extrastämma och aktivitetsdag. Vi passar på att förena nytta med nöje. Styrelsen presenterar sig och valberedningen. Vi gör innergården vårfin genom plantering och städning. Med container på plats ges dessutom möjlighet att städa källar- och vindsförråd. Det kommer att finnas grillat med tilltugg och dricka. Och vi håller extrastämma enligt dagordningen som står i kallelsen som delats ut under vecka 11.
Väl mött! /Styrelsen

7 juni 2021

Föreningsstämma 2021 inkl. information om poströstning i BRF Hertigen 2021

För att minska smittspridningen av coronaviruset har en tillfällig lag (Lag (2020:198)) införts som medger att styrelsen i en bostadsrättsförening inför föreningsstämma kan besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.
Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.
Styrelsen i Brf Hertigen i Malmö har vid sitt styrelsemöte den 14 april 2021 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2021 ska kunna ske genom poströstning.

Styrelsen uppmanar därför ALLA medlemmar att avstå fysisk närvaro vid stämman och poströsta senast den 4:e Juni för att minska risken för smittspridning!
Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses som deltagande vid föreningsstämman. (Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst).


Fysisk föreningsstämma i BRF Hertigen
kommer att hållas med begränsat antal närvarande den:

Datum/tid: 7 juni 2021 kl 18:00

Plats: Föreningens innergård


5 april 2021

Container 3-10maj

På grund av rådande omständigheter har vi ställt in årets vårstädning. Däremot kommer det finnas en container ståendes på Thottsgatan mellan den 3-10 maj. Containern är till för alla medlemmars förfogande. Passa på att rensa förrådet tills dess :)
/Styrelsen

26 april 2020

Intresserad av styrelseuppdrag?

I samband med årsmötet i år lämnar tre styrelsemedlemmar sina uppdrag. Valberedningen söker därför en ordinarie ledamot och två suppleanter. Är du nyfiken eller intresserad på vad styrelsearbetet innebär så är du varmt välkommen att höra av dig till valberedningen. Flera typer av kompetenser behövs i styrelsen. I år efterfrågas särskilt en person med erfarenhet av ordförandeskap och en person med juridisk kompetens för att komplettera sittande styrelse. Även andra erfarenheter och kompetenser kan vara intressanta så har du engagemang, tveka inte! 

På grund av rådande omständigheter kan valberedningen inte gå runt och knacka dörr som i fjol utan är tacksam för att du tar ditt ansvar som medlem och även kontaktar valberedningen. 

Kontaktuppgifter: Cornelia.hagberg@gmail.com
Tel. 0703-271989

15 april 2020

Årtämma 2020


Årsstämman i år kommer bli uppskjuten till den 15:e juni kl.19

Detta på grund av den rådande situationen med Covid-19 pandemin. Stämman kommer hållas utomhus på vår gemensamma innergård. Detta för att skydda oss från eventuell smittspridning. Kallelse samt dagordning kommer att distribueras till samtliga lägenheter 4–6 veckor innan årstämman. Enklare tilltugg och dryck kommer att serveras i samband med stämman.
Årsstämman är ett utomordentligt bra tillfälle att bidra, träffa grannarna och lära känna styrelsen, så vi ser fram emot att träffa er alla. Då fattar vi gemensamt en del beslut om vårt hus och du får veta hur föreningen och huset mår. Viktigt - då du blir informerad om vår förenings ekonomi, husets underhåll, kommande projekt och mycket annat. På stämman kan du göra din röst hörd och framföra dina förslag och synpunkter.

Varmt välkommna!  

16 februari 2020

Brandskydd på vinden

Som flera av er vet så drabbades en fastighet, vid Fågelbacken, av storbrand i somras. Huset var av samma ålder som vårt och det startades av ett blixtnedslag som antände vinden. Oerhört tragiskt för alla drabbade. Detta föranledde till att styrelsen undersökte hur vi kunde utöka vårt brandskydd på vår vind. Nu har det beslutats att 20 nya detektorer skall installeras på gemensamma utrymmen i vinden. Detta tillsammans med befintliga brandposter ökar vårt brandskydd betydligt.

Tänk på att du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för brandskyddet i hemmet. Läs mer om Räddningstjänstens Syds rekommendationer här. Observera att det gäller även brandskyddet på balkongen- särskilt om man har gasolgrill.

Markarbetet är klart!

Äntligen är markarbetet på innergården klart. Visst blev det tjusigt? Plantering och visst målningsarbete återstår dock. Är man intresserad av att hjälpa till med detta så meddela gärna styrelsen. Tillsammans kommer vi skapa den vackraste innergården i Hästhagen!

Nu kan man återigen ställa sina cyklar på innergården och soprummet är återigen fullt tillgängligt.