Föreningen

16 augusti 2016

Kort från styrelsen


Hoppas sommaren har varit till belåtenhet. Styrelsen har nu träffats för första gången i sin nya konstellation. Vi hälsar nytillskotten, Måns Fornander och Jenny Östergren, varmt välkomna.

Här följer kort information om aktualiteter som är av intresse för alla medlemmar av Brf Hertigen:

Fönsterprojektet
Styrelsen har valt Oden-fönster som entreprenör för fönsterbytet. Det har gjorts en provinstallation i Lasse Larssons lägenhet som gick mycket bra. Till skillnad mot de nu monterade fönstren kommer beslagen vara vita. Enligt plan ska arbetet med byte av fönster påbörjas den 15 september. Mer information kommer när vi närmar oss.

Balkongprojektet
Tanken är att arbetet med att bygga balkonger ska samköras med fönsterbytet. På så sätt möjliggörs synergier som är fördelaktiga ur ett såväl ekonomiskt som tidsmässigt perspektiv. Styrelsen driver på detta och kommer att koppla ihop de olika entreprenörerna under kommande vecka.
           
Nytt cykelskjul
Förra veckan påbörjades bygget av vårt nya cykelskjul och nu på fredag, den 19 augusti, kommer det att vara färdigt. Stommen står redan färdig, men det kommer att läggas ett ”grönt tak”, så att vi upplever grönska vid vy uppifrån fönsterna/balkongerna. Dessutom kommer vi att addera gröna växter från sidorna, likt pergolan, så att vi får in så mycket grönska som möjligt till innergården.

Sommarfesten
Nytt datum för Brf Hertigens sommarfest tillika 90-årsfest, lördagen den 27 augusti, kl 16:00. Mat, dryck och kanske även lite lekar kommer att erbjudas. Specifik information om detta kommer att komma upp i trapphusen inom kort.