Föreningen

1 december 2015

Nyheter från styrelsen

Här kommer en kort sammanställning om vad som är på gång inom vår kära brf.

Balkonger 
Vi var många som trängdes i styrelserummet den 29 oktober med anledning av balkongprojektets vara eller icke vara. Måns Fornander är projektledare ocd den som initierade syrelsen som i sin tur kallade till extrastämman. Beslutet på extrastämman blev enhälligt att tillstryka byggnation, men återstående är (var?!) för Måns att inhämta de återstående rösterna. Styrelsen följer byggnadsprocessen löpande, men har inte ansvaret för projektet och därmed inte heller att kommunicera dess framdrift. Kravet från styrelsens sida är att balkongprojektet inte krockar med vårt planerade fönsterprojekt kommande höst, 2016.

Välkomstbrev 
Välkomna alla nya och gamla till Brf Hertigen! Styrelsen har fattat ett beslut om att införa ny rutin för nyinflyttade; varje nyinflyttad ska välkomnas personligen med välkomstbrev och en flaska vin. i samband med detta har styrelsen infört ”trappvärdar”, vilket innebär en styrelsemedlem per trappuppgång, enligt följande uppdelning:

Erik Dahlbergsg: Anders Nilsson
Thottsgatan A: Joakim Nilsson
Thottsgatan B: Sigrid Stiernströmmer
Thottsgatan C: Jakob Holmström
Helmfeltsgatan: Rasmus Olsson 

Trappvärdarna fungerar även utmärkt som trappuppgångens generella väg in till styrelsen, men med tillägget att om stunden för kontaktlustan skulle vara olämplig hänvisar vi till mailvägen; styrelsen@brfhertigen.se.  

Notera också att alla lägenheter inom kort kommer att få Brf Hertigens "välkomstbrev", dock inte det personliga besöket, inte heller flaskan med vin! Däremot är vi många i styrelsen som gärna blir inbjudna på besök för att dricka lite vin! ;-)

Spolning av stammar
Det har blivit dags för vår fastighet att få sig en uppfriskande genomkörare.
Den 14 december har styrelsen planerat in spolning av stammarna, vilket kommer att innebära att vi behöver ha tillgång till samtliga lägenheter. Normalt sätt börjar man nedifrån och arbetar sig uppåt och arbetet beräknas pågå under tre dagar. I skrivande stund har vi inte mer detaljer, utan se detta som en heads up och markera gärna datumen i kalendern.

Fönsterprojektet 
Brf Hertigens nästa stora investeringsprojekt blir uppgradering av fönster. Vår fastighet har ett mer eller mindre akut behov av att måla samtliga fönster. Men istället för att betala en väldigt stor summa för att måla alla fönster på fram- och baksidan, ser styrelsen över ett mer långsiktigt och ekonomiskt hållbart alternativ - nämligen att byta ut fönsterna helt. Detta kommer tidigast komma igång till hösten 2016. har för avsikt att informera om detta då vi ses den 20 december. Vilket är då Brf Hertigen bjuder till...

Glöggfest!!
20 december är det glöggfestligheter med med fönsterinformation och försenat luciatåg. Fördjupad information kommer i eget utskick här på hemsidan och på Facebook.

/Styrelsen