Föreningen

13 mars 2013

Uppmärkta cyklar

Efter beslut från styrelsen har idag samtliga cyklar på innergården blivit märkta med en bit gul & rött plastband. Tanken är att vi som äger cyklarna tar bort dessa band efter hand och kvar blir troligen en handfull cyklar som ingen vill kännas vid. Dessa kommer då att avlägsnas på nästa aktivitesdag (den 18 april).