Föreningen

2 december 2012

Glöggmys 9 december

På aktivitetsdagen framkom önskemål om ett nytt tillfälle för alla att ses. Datum blev satt till söndagen 9 december och aktiviteten blir "glöggmys". Vi träffas då kl 18.00 i styrelserummet och minglar lite föreninges medlemmar!