Föreningen

24 september 2012

Bostadsbladet 120924

Nya bostadsbladet är nu ute! I det kan man bland annat läsa om nya styrelsen, höstens aktivitetsdag samt om den nya hemsidan. Läs mer här!

Detta är sista gången som bostadsbladet delas ut till medlemmarna. I fortsättningen kommer det att ligga här på hemsidan samt sättas upp i trapphusen.